5 జూన్, 2011

పొడుపు కథలు

పొడుపు కథలు అనగా, ఒక రకమైన సమస్య అనుకోవచ్చు. ఇవి మెదడుకి మంచి మేత. వీటిలో ఒక పొడుపు కథ అడగబడుతుంది, వాటికి జవాబు చెప్పడాన్ని విప్పడము లేదా విడుపు అంటారు. ఈ క్రింది పొడుపు కథలను గమనించండి


1. ఇల్లంతా వెలుగు, బల్లకింద చీకటి.
జ. దీపం2. ఎర్రటి పండు మీద ఈగైనా వాలదు.
జ. నిప్పు3. ఎందరు ఎక్కిన విరగని మంచం.
జ. అరుగు.4. దాస్తే పిడికిలిలో దాగుతుంది, తీస్తే ఇల్లంతా జారుతుంది.
జ.దీపం వెలుగు.5. ఓహొయి రాజా! ఒడ్డు పొడుగేమి? పట్టుకోబోతే పిడికెడు లేవు?
జ. పొగ6. కాళ్లు లేవు గానీ నడుస్తుంది. కళ్లు లేవు గానీ ఏడుస్తుంది?
జ. మేఘం7. తలపుల సందున మెరుపుల గిన్నె.
జ. దీపం8. తల్లి దయ్యం, పిల్ల పగడం.
జ. రేగుపండు9. తెల్లకోటు తొడుక్కున్న ఎర్రముక్కు దొర
జ. కొవ్వొత్తి10. ఒకటే తొట్టి, రెండు పిల్లలు.
జ. వేరుశనగ11. కాళ్ళు చేతులు లేని అందగత్తెకు బోలెడు దుస్తులు.
జ. ఉల్లిపాయ12. నల్లకుక్కకు నాలుగు చెవులు
జ. లవంగం13. తెలిసి కాయ కాస్తుంది. తెలీకుండా పువ్వు పూస్తుంది.
జ. అత్తి చెట్టు14. తొడిమ లేని పండు, ఆకులేని పంట.
జ. విభూది పండు, ఉప్పు15. తన్ను తానే మింగి, మావమౌతుంది.
జ. మైనపు వత్తి16. చూస్తే చూసింది గానీ కళ్లు లేవు. నవ్వితే నవ్వింది గాని పళ్లు నోరు లేదు, తంతే తన్నింది గాని కాలు లేదు.
జ. అద్దం17. చూస్తే చిన్నోడు, వాడి ఒంటి నిండా నార బట్టలు?
జ. టెంకాయ18. తల నుండి పొగ చిమ్ముంది, భూతం కాదు. కన్నులెర్రగా ఉండు రాకాసి కాదు. పాకిపోవుచుండు పాము కాదు?
జ. రైలు19. నిలబడితే నిలుస్తుంది, కూర్చుంటే కూలబడుతుంది?
జ. నీడ20. దాని పువ్వు పూజకు రాదు. దాని ఆకు దొప్పకు రాదు, దాని పండు అందరు కోరు?
జ. చింతపండు21. తొలుతో చేస్తారు. కర్రతో చేస్తారు. అన్నం పెడతారు, అదే పనిగా బాదుతారు?
జ. మద్దెల22. తోలు నలుపు, తింటే పులుపు.
జ. చింతపండు23. తొలు తియ్యన, గుండు మింగన్నా?
జ. అరటి పండు24. జానెడు ఇంట్లో, మూరెడు కర్ర?
జ. కుండలో గరిటె.25. కుడితి తాగదు, మేత మేయదు, కానీ కుండెకు పాలిస్తుంది?
జ.తాటిచెట్టు26. కొప్పుంది కాని జుట్టు లేదు, కళ్లున్నాయి కానీ చూపు లేదు?
జ. కొబ్బరి కాయ27. కొమ్ములుంటాయి కానీ ఎద్దు కాదు. అంబారీ ఉంటుంది కానీ ఏనుగు కాదు?
జ. నత్త28. పైన చూస్తే పండు, పగుల గొడితే బొచ్చు?
జ. పత్తి కాయ.29. నూరు పళ్లు, ఒకటే పెదవి.
జ. దానిమ్మ30. సన్నని స్తంభం, ఎక్కలేరు దిగలేరు.
జ. సూది31. దేహమెల్ల కళ్లు, దేవేంద్రుడు కాదు. నరవాహనము లేక నడిచిపోలేదు. తనకు జీవం లేదు, జీవుల్ని చంపు.
జ. వల32. పొట్టలో వేలు, నెత్తి మీద రాయి.
జ. ఉంగరం33. పొడవాటి మానుకి నీడే లేదు.
జ. దారి34. పోకంత పొట్టి బావ, కాగంత కడప మోస్తాడు.
జ. పొయ్యి35. ముట్టుకుంటే ముడుచుకుంటుంది. పట్టుకుంటే గుచ్చుకుంటుంది.
జ. అత్తిపత్తి36. ముద్దుగా నుండును, ముక్కుపైకెక్కు, చెవులు రెండూ లాగి చెంప నొక్కు దండి పండితులకు దారి చూపుట వృత్తి.
జ. కళ్లజోడు.37. పైడిపెట్టెలో ముత్యపు గింజ
జ. వడ్లగింజ38. తల్లి కూర్చొండు, పిల్ల పారాడు.
జ. కడవ, చెంబు39. పూజకు పనికిరాని పువ్వు. పడతులు మెచ్చే పువ్వు.
జ. మొగలిపువ్వు.40. ఇంతింత ఆకు, ఇంపైన ఆకు, రాజుల మెచ్చిన రత్నాల ఆకు?
జ. తమలపాకు41. అడ్డగోడమీద బుడ్డ చెంబు, తోసినా  ఇటుపక్క పడదు. అటు పక్క పడదు.
జ. ఆబోతు మూపురం.42. అయ్యకు అందవు. అమ్మకు అందుతాయి.
జ. పెదవులు43. మనిషికి రెండే కాళ్లు, ఏడు చేతులు.
జ. నిచ్చెన44. మూలన కూర్చుంటుంది. ఎండొచ్చినా, వానొచ్చినా బయటకు బయలుదేరుతుంది.
జ. గొడుగు.45.  ఎర్రవాడొస్తే, నల్లవాడు పారిపోతాడు
జ. సూర్యుడు, చంద్రుడు.46. బంగారు చెంబులో వెండి గచ్చకాయ
జ. పనసతొన.47. నల్లని షర్టువాడు, కావలికి గట్టివాడు.
జ. తాళం.48. తోవలో పుట్టేది, తోవలో పెరిగేది, తొవలో పోయేవారి కొంగు పట్టేది?
జ. ముళ్ల మొక్క49. బండకు కొడితే వెండి ఊడుతుంది?
జ. కొబ్బరికాయ50. వానా లేక ఎండా లేక పైరు పచ్చంగా, ఆకు లేక సున్నం లేక నోరు ఎర్రంగ
జ. రామచిలుక.51. పోకంత పొట్టోడు. ఇంటికి గట్టోడు.

జ. తాళం కప్ప

52. కిట కిట తలుపులు, కిటారి తలుపు, ఎప్పుడు తీసిన చప్పుడు కావు, ఏమిటవి?
జ. కనురెప్పలు

53.చుట్టింటికి మొత్తే లేదు
జ.కోడి గుడ్డు

15 కామెంట్‌లు:

 1. ఈ కామెంట్‌ను రచయిత తీసివేశారు.

  రిప్లయితొలగించు
 2. గుండ్రంగా ఉంటాను బంతిని కాను పడితే పగిలి పోతాను గుడ్డని కాదు ఆడవాళ్లకు మాత్రమే ఉపయూగపడటాను నెనెవరిని

  రిప్లయితొలగించు
 3. ఏడు సముద్రాలు తిరిగిన రెక్కలు ముడవని పక్షి

  రిప్లయితొలగించు
 4. కొమ్ములు ఉంటాయి కానీ ఎద్దు కాదు అంబారీ ఉంటది కానీ ఏనుగు కాదు ఏమిటది?

  రిప్లయితొలగించు